OK
رزمال
فرصت های سرمایه گذاری

 

مجموعه رزمال مشتمل بر طیف وسیعی از کاربری های متنوع است. این مجموعه با هدف پاسخگویی به وسیع ترین گستره نیاز های روزمره زندگی شهروندان طراحی و ساخته میشود.سرمایه گذاران در رزمال صرف نظر از اینکه در زمینه ای فعالیت می نمایند، با سرمایه گذاری در این پروزه فرصت این را خواهند داشت تا آینده درخشان را پیش روی خود و فرزندانشان ترسیم نمایند. در این بخش مشخصات واحد های قابل واگذاری در حوزه های مختلف ،معرفی گردیده است. متراژ واحد ها متنوع بوده و بسته به درخواست خریدار و جانمایی طبقات ، در محدوده بورس کالایی تعریف شده قرار خواهد گرفت.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از پروژه با ما تماس بگیرید. 

 

پلان طبقات
m1
m2
m3
m4
m5
m6
p1
p2
p3
p4
p5