باشگاه ورزشی

مجموعه ورزشی شامل استخر، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی، انواع اتاق ماساژ و ورزش درمانی در 2 طبقه

pic