سالن کنسرت ۱۶۰۰ نفری رزمال با بهترین و جدیدترین امکانات صوتی